Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

Brandweer
Algemene organisatie

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 28.12.2011 – Pbl. 20.01.2012
  • K.B. van 26.04.2012 – Pbl. 23.05.2012
  • K.B. van 10.08.2015 – Pbl. 26.08.2015
  • K.B. van 25.11.2015 – Pbl. 07.12.2015
  • K.B. van 30.08.2016 – Pbl. 21.09.2016 + errata 23.11.2016 en 16.02.2017
16/02/2017
Koninklijk besluit
4 pagina's